مقالات

تعمیر چیلر
چیلر

تعمیر چیلر

تعمیر چیلر تعمیر چلیر های جذبی و تراکمی بعلت پیچیدگی سیستمهای آن کاری تخصصی می باشد و باید تعمیرکار حرفه ای و دوره دیده ای

ادامه مطلب »