تاسیسات سرویس
قطعات پکیج دیواری

بررسی و شناسایی قطعات پکیج دیواری

شناسایی قطعات داخلی پکیج دیواری و انواع عیب های آن

قطعات پکیج دیواری بسیار زیاد هستند و اگر آنها را بخوبی بشناسید و بدانید که چگونه باید عیب های آنها را برطرف کنید, می تواند باعث شود تا از هزینه های زیاد برای تعمیر آن جلوگیری شود. اگر هم به یک تعمیرکار برای پکیج نیاز داشتید می توانید اطلاعات و راهنمایی های لازم را به او بدهید تا بتواند سریعتر و راحت تر مشکل پکیج را حل کند.

همچنین شما خودتان هم می توانید در صورت نیاز برای تعمیر پکیج اقدام کنید و با شناسایی قطعات پکیج و بررسی قطعه خراب شده برای تعویض آن اقدام کنید.

انواع قطعات پکیج دیواری

از این لحظه به صورت کامل تمامی قطعات مورد استفاده در پکیج را معرفی خواهیم کرد. این مقاله بسیار طولانی می باشد و بهتر هست که خیلی سریع وارد مباحث اصلی پکیج شویم.

 

پرشر سوئیچ آب

قطعات پکیج دیواری

وظیفه پرشر سوئیچ آب در پکیج

فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند

عملکرد داخلی پرشر سوییچ آب

پرشر سویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار گرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد.

در صورتی که فشار آب مدار گرمایش بالاتر از 0 .6 باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به کار خود ادامه می دهد.

نحوه تست پرشر سوئیچ آب

در صورتی که فشار آب مدار گرمایش ترمال باشد (بیشتر از 0. 6 بار باشد) با اهم متر مدار برق پرشر سوییچ را کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است.

در صورت معیوب بودن (نشانه خرابی قطعه)

پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند.

محل نصب پرشر سوئیچ آب

در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل قرار دارد.

 

پرشرسویچ هوا

قطعات پکیج دیواری

وظیفه پرشرسویچ هوا در پکیج

کنترل خروج محصولات احتراق

عملکرد داخلی پرشر سوئیچ هوا 

تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند.

قبل از اینکه برد فن را روشن کند ، برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد.

سپس در صورت باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس دوباره برد ، مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل می کند که با روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدار پرشرسوییچ هوا بسته شده باشد.

نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا

تست خود قطعه

لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیمی برقی که به پرشر سوئیچ هوا متصل شده را جدا کرده. آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید مدار آن قطع باشد. سپس از لوله آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوئیچ هوا با مکش وصل شود.

تست پرشرسوییچ هوا حین کار کرد

اگر فن خاموش باشد بایستی با اهم متر باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل کرد و اگر فن روشن باشد بایستی با اهم متر بسته بودن مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل کرد.

در صورت معیوب بودن پرشرسویچ هوا

فن خاموش باشد . اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود. ولی با کشیدن یکی از سیم های پرشر سوئیچ هوا فن روشن شود پرشر سوئیچ هوا معیوب است.

فن روشن باشد

اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود پرشر سوئیچ هوا سالم و گرنه معیوب است.

محل نصب پرشر سوئیچ هوا

بالای محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد.

 

در صورت نیاز برای سرویس پکیج اقدام کنید و با شناسایی قطعات پکیج و بررسی قطعه خراب شده برای تعویض آن اقدام کنید.

رابط پلاستیکی متصل به فن

قطعات پکیج دیواری

وظیفه رابط پلاستیکی متصل به فن در پکیج

ایجاد مکش از پرشر سوئیچ هوا.

عملکرد داخلی رابط پلاستیکی متصل به فن

از یک شیپور تشکیل شده که با روشن شدن فن مکشی را از پرشرسوییچ هوا ایجاد می کند و باعث بسته شدن مدار پرشر سوییچ هوا می گردد.

نحوه تست کردن رابط پلاستیکی متصل به فن

تست این قطعه ظاهری بوده و بایستی از محل نصب خود بیرون آورده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود در صورت معیوب بودن رابط پلاستیکی متصل به فن یا فن روشن نمی شود یا جرقه زن عمل نمی کند.

محل نصب رابط پلاستیکی متصل به فن, در درون فن قرار دارد.

 

 

پمپ سیر کوله

قطعات پکیج دیواری

وظیفه پمپ سیر کوله در پکیج

گردش آب مدار گرمایش در پکیج تک مبدله و گردش آب مدار گرمایش به سمت رادیاتورها و نیز مبدل صفحه ای در زمان باز بودن آب گرم مصرفی در پکیج دو مبدله.

عملکرد داخلی پمپ

در پکیج تک مبدله پمپ فقط در مد شوفاژ کار می کند و با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد.

در پکیج دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه به گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت الفائی گرم کند و در مد شوفاژ نیز با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد.

نحوه تست پمپ

پیچ دو سوی پشت پمپ را باز کرده و با پیچ گوشت دو سو از روان بودن روتور اطمینان حاصل کنید. سپس در همین حالت پکیج را در مد شوفاژ روشن کرده و از گردش روتور اطمینان حاصل کنید.

البته در زمان روشن بودن پکیج در مود شوفاژ می بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کرده که 220 ولت باشد. چون ممکن است برد معیوب بوده و برق به پمپ نمی فرستد.

در صورت معیوب بودن پمپ

در پکیج های تک مبدله پکیج در مود آبگرم کار می کند. ولی در مود شوفاژ پس از چند ثانیه روشن شدن شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار شوفاژ سریع بالا رفته و شیر اطمینان عمل می کند و مدار ترموستات حد شوفاژ باز شده و پکیج خطای گرمای بیش از حد می دهد اما در پکیج های دو مبدله در هر دو مد این اتفاق می افتد.

نشانه بارز کار نکردن پمپ این است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای شوفاژ ثابت می ماند و بالا نمی رود و پکیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله خطای باز بودن ترموستات حد می دهد.

نکته
در زمانی که پمپ پکیج کار نمی کند برای اینکه مشخص شود پمپ معیوب است با برد اصلی برق به پمپ نمی فرستد ، به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش کرد پمپ سالم و برد اصلی خراب است.

پمپ در پکیج های دو مبدله هم در مود شوفاژ کار می کند و هم در مود آبگرم مصرفی ولی در پکیج های تک مبدله پمپ فقط در مود شوفاژ فعال است.

محل نصب پمپ

در بلوک برگشت قرار دارد.

 

منبع انبساط

قطعات پکیج دیواری

وظیفه منبع انبساط در پکیج

ثابت نگه داشن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش.

به دلیل اینکه آب مدار گرمایش آب ثابتی است با افزایش دمای آب شوفاژ حجم این آب شروع به بالا رفتن می کند که برای کنترل فشار این مقدار آب ثابت در یکی از منبع انبساط استفاده می گردد.

عملکرد داخلی منبع انبساط

منبع انساط از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت آب مدار شوفاژ و قسمت دیگر فشار هوا با N2 که با افزاش دمای آب مدار شوفاژ و افزایش حجم آب ، حجم آب اضافی به هوای داخل منبع انبساط فشار آورده و داخل منبع انبساط می رود و پس از پایین آمدن دما و حجم آب مدار شوفاژ این بار هوای متراکم داخل منبع انبساط به آب داخل منبع انبساز فشار می آورد و آب را به لوله های شوفاژ می فرستد تا فشار آب شوفاژ ثابت بماند.

نحوه تست کردن منبع انبساط

فشار هوای داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد بایستی بین 0.8 تا 1.2 بار باشد بنابراین برای تست سالم بودن منبع انبساط بایستی آب مدار شوفاژ را تخلیه کرد و با فشار سنج میزان هوای منبع انبساط را اندازه گیری نمود.

نکته
اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت والف منبع انبساط به جای هوا آپ خارج شود منبع انبساط سواخ شده و بایستی تعویض گردد.

در صورت معیوب بودن منبع انبساط

در زمان استفاده از رادیاتورها با بالا رفتن دمای آب شوفاژ کم کم فشار آب مدار گرمایش نیز بالا رفته و از مرز3 بار می گذرد و از شیر اطمینان 3 بار شوفاژ آب خارج می گردد.

محل نصب منبع انبساط

معمولا در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدار شوفاژ قرار می گیرد.

 

سنسور شوفاژ

قطعات پکیج دیواری

وظیفه سنسور شوفاژ در پکیج

دمای آب رفت مدار شوفاژ را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله می گردد تا رادیاتورها به میزان دمای تنظیمی شوفاژ گرم گردد.

عملکرد داخلی سنسور شوفاژ

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد.

نحوه تست کردن سنسور شوفاژ

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم.

نکته
همیشه برای تست سنسور شوفاژ بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.

در صورت معیوب بودن سنسور شوفاژ

در صورت خراب بودن سنسور شوفاژ یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد.

– مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود که پکیح خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد

– مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاز بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد.

– سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود سرد بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

– سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود گرم بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان روشن مانده است و خاموش نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

نکته
بعضی از پکیج ها در مسیر شوفاژ دو سنسور دارند یکی در مدار رفت شوفاژ و دیگری در مدار برگشت شوفاژ که برد با اختلاف دمای این دو سنسور میزان شعله شوفاژ را تنظیم می کند.

محل نصب سنسور شوفاژ

در مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد.

سنسور شوفاژ دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد.

 

سنسور آبگرم مصرفی

قطعات پکیج دیواری

وظیفه سنسور آب گرم مصرفی

دمای آب گرم مصرفی را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله و با حداکثر و حداقل شدن طول شعله می گردد تا آبگرم مصرفی را به میزان دمای تنظیمی آب گرم ، گرم کند.

عملکرد داخلی سنسور آبگرم مصرفی

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد.

نحوه تست کردن سنسور آبگرم مصرفی

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم. همیشه برای تست سنسور آبگرم مصرفی بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.

در صورت معیوب بودن سنسور آبگرم مصرفی

در صورت خراب بودن سنسور آبگرم مصرفی یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد.

– مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد.

– مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد

– سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود سرد بودن آب مصرفی پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

– سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود گرم بودن آب مصرفی پکیج همچنان با حداکثر شعله کار می کند و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

محل نصب سنسور آبگرم مصرفی در پکیج تک میدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل اصلی قرار دارد.

در پکیج دو مبدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه ای (ثانویه) قرار دارد.

نکته
سنسور آبگرم مصرفی دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد.

 

ترموستات حد شوفاژ کلید حرارتی

قطعات پکیج دیواری

وظیفه ترموستات حد شوفاژ کلید حرارتی در پکیج

ترموستات حد شوفاژ در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود وظیفه آن کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دماهای بالاتر از 95 درجه و گرمای بیش از حد لازم است.

عملکرد داخلی ترموستات حد شوفاژ

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد و رسیدن دما به بالای 95 درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

نحوه تست کردن ترموستات حد شوفاژ

در دمای پایین تر از 95 درجه یا اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ فقط پمپ پکیج کار می کند و پکیج به مرحله بعد نمی رود و پکیج با وجود سرد بودن مدار شوفاژ خطای باز بودن مدار ترموستات حد شوفاژ می دهد.

محل نصب ترموستات حد شوفاژ

بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی قرار دارد.

اگر پس از روشن کردن پکیج قبل از روشن شدن شعله پکیج خطای باز بودن ترموستات حد شوفاژ بدهد یا خود ترموستات حد شوفاژ معیوب است و یا اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده و با آنکه برد اصلی قسمت در بافت مدار ترموستات حد معیوب شده است.

اما اگر پکیج بعد از روشن شدن شعله چند ثانیه کار کند و سپس خاموش شود یا پمپ کار نمی کند یا مسیر گردش آب مدار شوفاژ بسته شده است با رسوب گرفته است.

 

ترموستات دود

قطعات پکیج دیواری

وظیفه ترموستات دود در پکیج

ترموستات دود در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می گردد و یک کلید ایمنی می باشد و باعث کنترل خروج دود و محصولات احتراق در پکیج های بدون آن می شود.

عملکرد داخلی ترموستات دود

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد کلاهک دود و رسیدن دما به بالای 75 درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

نحوه تست کردن ترموستات دود

در دمای پایین تر از 75 درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

در صورت معیوب بودن ترموستات دود

پکیج هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد و خطای باز بودن ترموستات دود می دهد.

محل نصب ترموستات دود

بر روی کلاهک دود و در مسیر خروجی دود نصب شده است.

اگر پکیج قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد با خود ترموستات دود خراب شده با اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده است. ولی اگر بعد از روشن شدن شعله خطای ترموستات دود بدهد خروج دود گرفته است.

 

شیر برقی گاز

قطعات پکیج دیواری

وظیفه شیر برقی گاز در پکیج

عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله عملکرد داخلی شیر برقی گاز از دو بوبین یکی 220 ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری 24 ولت برای حداقل و حداکثر کردن شعله تشکیل شده است.

نحوه تست کردن شیر برقی گاز

شلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیج اگر با فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است. البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیر برقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد.

در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز

پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد.

محل نصب شیر برقی گاز

زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است.

 

ترانس جرقه زن

قطعات پکیج دیواری

وظیفه ترانس جرقه زن در پکیج

ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر گاز تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله ، شعله را تشخیص دهد.

عملکرد داخلی ترانس جرقه زن

با دریافت برق 220 ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد.

نحوه تست کردن ترانس جرقه زن

ابتدا درب محفظه احتراق را باز می کنیم. سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس جرقه زن را در زمان باز شدن مسیر شیر گاز کنترل کنید. اگر برق 220 به ترانس جرقه زن برسد و با ایجاد شعله دستی پکیج روشن شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است.

محل نصب ترانس جرقه زن

در بعضی از پکیج ها ترانس جرقه زن بر روی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق به بدنه پکیج متصل شده است.

 

الکترود تشخیص شعله

قطعات پکیج دیواری

وظیفه در پکیج

تشکیل شعله پکیج را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلی الکترود تشخیص شعله

با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص جریانی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده شده و برد با دریافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله می برد و تا زمانی که مسیر شیر برقی گاز باز است برد این جریان را کنترل می کند و به محض قطع و عدم دریافت این جریان از الکترود تشخیص شعله به هر علت، مسیر شیر گاز قطع می گردد و پکیج خطای عدم تشخص شعله می دهد.

نحوه تست کردن الکترود تشخیص شعله

تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است. اگر با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع شده و شعله باقی بماند الکترود تشخیص شعله سالم وگرنه معبوب است.

در صورت معیوب بودن الکترود تشخیص شعله

پکیج جرقه میزند و شعله روشن می شود اما جرقه زن قطع نمی گردد و شعله همراه جرقه زن قطع و پکیج خطای عدم تشخیص شعله می دهد. ممکن است با تشکیل شعله و گرم شدن الکترود تشخیص شعله جرقه رن قطع نشود. اما برد اصلی پکیج معیوب باشد.

محل نصب الکترود تشخیص شعله

بر روی بروشور و محل تشکیل شعله و به فاصله 8 الی 9 میلی متری از سطح برتر قرار دارد.

 

شیر برقی شیر سه طرفه

قطعات پکیج دیواری

وظیفه شیر برقی شیر سه طرفه در پکیج

انتقال آب مبدل اصلی به سمتمبدلثانویه در زمان درخواست آبگرم مصرفی.

عملکرد داخلی شیر برقی

در زمان در خواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه آبگرم مصرفی به صورت الفايی در مبدل ثانویه گرم شود و پس از اتمام درخواست آبگرم مصرفی با تغییر شافت موتور شیر برقی مسیر گردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد.

نحوه تست شیر برقی موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم. سپس پکیج را بین دو مود شوفاژ و آبگرم مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است.

در صورت معیوب بودن شیر برقی

پکیج در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله آبگرم مصرفی گرم نمی شود یا اینکه پکیج در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله رادیاتورها گرم نمی شود.

محل نصب شیر برقی در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد.

نکته
اگر شیر برقی در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیر برقی پایین می آید و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا می رود و اگر شیر برقی در بلوک رقت باشد شافت موتور شیر برقی برعکس می شود.

 

کیت شیر سه راهه (کیت شیر برقی)

قطعات پکیج دیواری

وظیفه کیت شیر سه راهه در پکیج

با فشار شافت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز و بسته می کند.

عملکرد داخلی کیت شیر سه راهه

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتورشیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برفی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسپر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد.

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فتر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد.

نحوه تست گیت شیر سه راهه

با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن گیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون مطمئن شویم.

در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه

پکیج در مود شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند.

محل نصب کیت شیر سه راهه

در زیر شیر برقی قرار دارد.

 

شیر پرکن

قطعات پکیج دیواری

وظیفه شیر پرکن در پکیج

برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتورها از شیر پرکن استفاده می گردد.

عملکرد داخلی شیر پرکن

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیرپرکن است که در زمان کمبود فشار آپ شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین 1 تا 1.5 بار رسید آن را می بندیم.

نحوه تست کردن شیر پرکن

با باز کردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

در صورت معیوب بودن شیر پرکن

فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آپ خارج می گردد.

محل نصب شیر پرکن

در بعضی از پکیج ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت زیر پکیج قرار دارد.

 

شیر اطمینان سه بار شیر

قطعات پکیج دیواری

وظیفه شیر اطمینان سه بار شیر در پکیج

جهت جلوگیری از فشار آب بالای 3 بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد.

عملکرد داخلی شیر اطمینان سه بار

با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای 3 بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند.

نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به 3 بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است.

در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار

فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد.

محل نصب شیر اطمینان سه بار

عموما در بلوک رفت قرار می گیرد.

 

بای پاس

وظیفه بای پاس در پکیج

جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از پای پاس استفاده می گردد.

عملکرد داخلی بای پاس

یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قرار دارد و در حالت عادی بسته می باشد. اما در صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد.

نحوه تست کردن بائی پاس

پکیج را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد.

در صورت معیوب بودن بای پاس

پکیج در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتورها سرد می باشد.

محل نصب بای پاس

در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد.

 

فلوسوئیچ

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

وظیفه در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلى فلوسوییچ

از یک آهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد.

نحوه تست کردن فلوسوییچ

در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد.

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد با اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل ازمبدل قرار دارد. بعضی از پکیج ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد.

 

فلوسویچ پکیج ایساتیس

وظیفه فلوسویچ در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی.

عملکرد داخلی

با باز شدن آبگرم مصرفی توربین فلوسویچ شروع به چرخش کرده و باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می دارد.

نحوه تست کردن فلوسویچ

می باست قطعه را از محل نصب بیرون آورده و با فوت کردن درون آن از چرخش توربین های آن مطمئن گردید.

در صورت معیوب بودن فلوسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود.

 

کابل میکروسویچ فلوسويچ پکیج ایساتیس

وظیفه کابل میکروسویچ در پکیج

ارسال سیگنال به برد اصلی.

عملکرد داخلی کابل میکروسویچ

با چرخش توربین فلوسویچ کابل میکروسویچ فلوسویچ سیکنالی را به برد اعلام می کند و برد باز شدن شیر آبگرم مصرفی را تشخیص می دهد.

نحوه تست کردن کابل میکرو سویچ

کابل میکروسویچ را از جای خود باز کرده و به روی سطح فلوسویچ نو قرار می دهیم و با دمیدن در فلوسویچ اگر علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر گردد کابل سالم و گرنه معیوب است.

در صورت معیوب کابل میکروسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود.

 

فلومتر

قطعات پکیج دیواری

وظیفه در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلى فلوسوییچ

از یک توربین و یک سنسور تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی توربین شروع به چرخش کرده و سنسور روی فلومتر این چرخش را به برد اعلام می کند و زمانی که آبگرم مصرفی بسته شود توربین از چرخش می افتد.

نحوه تست کردن فلوسوییچ

فلومتر را از جای خود بیرون آورده و فوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج را در مود تابستانه قرار میدهیم. اگر با فوت و چرخش توربین پکیج در مود آبگرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می باشد.

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد.

 

مبدل صفحه ای (ثانويه)

قطعات پکیج دیواری

وظیفه مبدل صفحه ای در پکیج

گرم کردن آبگرم مصرفی به کمک گردش آبگرم شوفاژ.

عملکرد داخلی مبدل صفحه ای

از دو مسیر مجزا و خلاف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی با هم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند.

نحوه تست مبدل صفحه ای

با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هردو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید.

در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای

اگر پکیج در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود ، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته با رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود. ولی آبگرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است.

محل نصب مبدل صفحه ای

معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند.

مبدل صفحه ای مخصوص پکیج های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را در مبدل اصلی گرم کرده و سپس آبگرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین صیدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد.

 

مبدل دو منظوره

قطعات پکیج دیواری

وظیفه در پکیج

گرم کردن آب گرم مصرفی و آب شوفاژ.

عملکرد داخلی مبدل دو منظوره

از دو لوله ¾ و دو لوله ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ کاملا درون لوله ¾ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ و آب مصرفی درون لوله ½ قرار دارد شعله به آب شوفاژ برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی میدهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد.

نحوه تست مبدل دو منظوره

اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد.

در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره

فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود.

محل نصب مبدل دو منظوره

بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد.

 

اصول کارکرد پکیج دو مبدله فن دار در مود گرمایش

در بخش زیر باید با دقت به تصاویر نگاه کنید. در این تصاویر دسته بندی ها را قرار داده ایم تا بتوانید سریعتر مطالب را بخوانید.

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

قطعات پکیج دیواری

نکته مهم:

در پکیج های بدون فن مراحل 5-6-7 حذف شده و به جای آن مدار ترموستات دود کنترل می گردد.

پکیج ها از نظر تعداد مبدل به 2 نوع زیر تقسیم می شوند

پکیج تک مبدله

در این نوع پکیج در واقع دو مبدل آبگرم مصرفی و سیستم در درون هم مستتر می باشند و این مبدل وظیفه تامین هر دو را بر عهده دارد. این نوع مبدل از نوع پوسته لوله می باشد.

قطعات پکیج دیواری

 

پکیج دو مبدله

در نوع مبدله یک مبدل وطیفه تامین آبگرم شوفاژ سیستم را بر عهده دارد و مبدل دیگر با استفاده از آبگرم مبدل اول وظیفه تامین آبگرم مصرفی را بر عهده دارد. مبدل اصلی از نوع پوسته لوله و مبدل کمکی از نوع صفحه ای می باشد.

قطعات پکیج دیواری

 

امیدوارم که از این مطلب کامل رضایت داشته باشید. اگر فکر می کنید که قسمتی از متن برای شما مشخص نبود می توانید از بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید تا در همین مطلب قرار بدهیم. 

 

نوشتهٔ پیشین
فرآورده‌هاي عايق‌ كاري حرارتي جديد

No results found

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست
تماس با کارشناس